NAAR MENU

ECODRUKKERS INVESTEERT IN DE TOEKOMST

Eind november 2014 heeft Ecodrukkers haar handtekening geplaatst onder de investering van twee nieuwe printstraten: Een Heidelberg SX en een Canon C800. In een tijd waarin Grafisch Nederland voor economische uitdagingen staat is dit opmerkelijk te noemen. De angst om te investeren is vaak groter dan het zien van mogelijkheden die nieuwe innovaties te bieden hebben. Ecodrukkers heeft veel vertrouwen in de toekomst van drukwerk en investeert anticyclisch. Volgens Petra de Boer, directeur van Ecodrukkers, is “de crisis” een self fulfilling prophecy: als je maar vaak genoeg de negatieve gevolgen naar voren haalt ga je er ook in geloven en naar handelen. We leggen haar een aantal vragen voor.

Petra-de-Boer---Toekomst-Interview

Waarom investeren jullie in een tijd dat veel grafische bedrijven een onzekere toekomst hebben en velen failliet gaan?
Petra: ,,Je spreekt pas over crisis als je de bakens niet tijdig verzet. Eind 2004 waren wij ervan overtuigd dat het produceren van duurzaam drukwerk de toekomst zou hebben. Als een van de eerste bedrijven investeerden we in het zogenaamde Ecocolour drukprocedé van marktleider Heidelberg. Dit in een tijd dat de economie na de internet bubble ook niet echt floreerde. Mensen verklaarden ons voor gek. Duurzaam drukwerk? Waar beginnen jullie aan? Duurzaamheid stond lang niet zo hoog op de agenda als dat het nu staat bij menig bedrijf en overheidsinstantie. Maar in tijde van crisis verkennen we ook vaak nieuwe mogelijkheden. Het bedrijfsleven houdt in krappe tijden de hand traditioneel op de knip. Slim is dat niet. Als we tijdens een recessie blijven investeren plukken niet alleen wij, maar ook onze klanten daar op lange termijn de vruchten van. ”

Welke mogelijkheden zien jullie dan op dit moment?
Petra: ,,Het klinkt misschien een beetje gek van een drukker, maar onze stelling is dat het meest duurzame drukwerk, geen drukwerk is. Daarmee wil ik niet zeggen dat we geen drukwerk meer moeten maken, maar we moeten het slimmer maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er nogal wat drukwerk wordt gemaakt dat ongelezen in de prullenmand verdwijnt. Als we dat percentage nu eens kunnen terugbrengen met een paar procent, dan betekent is dit een wereld van verschil. Dit is volgens ons te realiseren door beter in te spelen op het interesseprofiel van degene die het drukwerk ontvangt. De nieuwe marketingmanager raakt niet opgewonden van een hoge oplage, maar van effectieve communicatie. Ook naar verwachting van analisten zal drukwerk in de komende jaren steeds meer worden afgestemd op het specifieke profiel van verschillende klantgroepen. Enerzijds verklaren zij dit door de groeiende weerstand van consumenten tegen het ontvangen van drukwerk, waarin zij zich niet herkennen. Anderzijds omdat, de distributiemogelijkheden van drukwerk steeds fijnmaziger worden. Op basis van Big Data weten onze klanten steeds meer over hun (potentiele) afnemers en spelen daar graag op in.”

Dat is aardige toekomstanalyse, maar wat is zo meteen het voordeel voor de klant?
Petra: ,,Ik geef een voorbeeld: Vroeger bestelde de marketingmanager 1×100.000 folders. Vandaag de dag bestelt dezelfde marketing manager 1×50.000 folders, maar dan wel in 10 verschillende varianten. Op deze manier kan hij zijn boodschap beter laten aansluiten bij de behoefte van zijn klant. Voor ons betekent dit de noodzaak om te investeren in een flexibel productieapparaat. De uitermate geautomatiseerde nieuwe drukpers stelt ons in staat om op rendabele wijze te werken met zeer kleine oplagen. Inhoudelijke vierkleurenwissels kunnen snel doorgevoerd worden. Van de andere kant is deze nieuwe machine ook voordeliger als het gaat om grotere jobs, dankzij een snelle en stabiele productiemethodiek. Terug naar mijn voorbeeld. Iedere variant koste de marketing manager in het verleden 300 tot 350 euro per wissel. Met tien varianten kost hem dit tussen de 3000 tot 3500 euro. Met de komst van deze nieuwe machine kunnen we een inhoudelijke vier-kleuren wissel doorvoeren voor nog geen 50 euro per wissel. Tel daarbij op dat de kosten die hij bespaart door het terugbrengen van de oplagen, door gerichtere communicatie. Zie daar het voordeel voor de klant én het milieu. Voor de productie van gepersonaliseerde pagina’s hebben we gekozen voor een nieuwe Canon C800 digitale drukpers. Iedere afdruk kunnen we hiermee uniek maken tegen drukwerkkwaliteit en zijn we in staat mix-producties efficiënter, kwalitatiever en kostprijsvriendelijker aan te bieden. Voor ons én de klant een grote stap voorwaarts.”

Jullie krijgen als drukker dus ongetwijfeld te maken met zaken als data. Hoe gaan jullie daar mee om?
Petra: ,,Gelukkig kunnen wij terugvallen op ons zusterbedrijf Ecomediasolutions. Sinds hun oprichting in 1995 houden zijn zich al bezig met dienstverlening op het gebied van datamanagement. Denk daarbij aan database publishing, product informatie management en lokale ondersteuning als het bijvoorbeeld gaat om instore promotiematerialen en informatievoorziening. Zij slaan de brug tussen ICT en productie. De onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen onze specialisten betekent een belangrijke meerwaarde voor onze opdrachtgevers. We zijn letterlijk elkaars buren. Afhankelijk van het gevraagde specialisme opereren we daarbij als zelfstandig bedrijf of in een perfect samenspel. Zie dit als de kracht van de combinatie”.

CBE_00004_SX74-Web
Is die nieuwe drukpers net zo milieuvriendelijk als de huidige drukpers?
Petra: ,,Nee, hij is niet net zo milieuvriendelijk als de huidige drukpers; hij is milieuvriendelijker! Kijk eens hier, het unieke Ecocolour-procedé blijft exact hetzelfde. Nog steeds is de productie volledig vrij van het, voor mens en milieu, schadelijke oplosmiddel IPA. Op onze website tref je hier meer informatie over. Daarnaast zitten er nog tal van nieuwe innovaties op waarmee we enorme milieuwinsten kunnen behalen. Als voorbeeld noem ik de reductie van afval. Een pers draait namelijk met een snelheid van 14.000 afdrukken per uur. Om de kleuren op een juiste manier af te stemmen heb je als drukker al snel zo’n 300 tot 400 drukvel nodig, wat we inschiet noemen. Papier dat zo de container ingaat. Door het unieke Intellistar systeem van Heidelberg kunnen we de inschiet beperken tot 20 drukvel. Per jaar is dit een besparing van zo’n vijf miljoen A4-tjes. We zijn dus als Ecodrukkers heel erg blij met het feit dat we deze investeringen kunnen doen. Maar in feite is dit het de winst van onze klanten die vaak al jarenlang het vertrouwen hebben in onze benadering.”

DN_00032_PressCenter_74_o_Pult-Web
Is het vak ‘drukker’ nog leuk?
Petra: ,,Het wordt steeds leuker. Natuurlijk verandert er veel voor de drukkers. Een goede drukker had altijd het fingerspitzengefühl om overal aan de pers een tikje te geven met als doel het drukwerk optimaal eruit te laten komen. Vakmanschap pur sang. Met de komst van de nieuwe technologie wordt hij steeds meer procesoperator. Alles controleert hij vanachter zijn grote ‘Wall Screen’. Zeg maar een soort grote iPad voor drukkers. Hierin komen alle persdata tezamen en laat hij de automatisering het werk doen. Met een real-time verbinding staat de pers in contact met het grote support center in Duitsland. Een mogelijk persstoring in de toekomst wordt eerder gesignaleerd dan de gespitste oren van de drukker. Voor je het weet staat er een monteur voor je neus met een preventief vervangend onderdeeltje. Dat komt toch de kwaliteit en de efficiency ten goede, die je als klant verwacht?”

Zou jezelf geen drukker willen zijn als we jou zo zien glunderen?
Petra: ,,Ik ben er trots op dat ik dit team als vrouw zijnde in een mannenwereld mag aansturen, maar daarbij merk ik direct op dat we het hier echt met zijn allen doen. Iedereen heeft daarin zijn specifieke verantwoordelijkheid en neemt deze gelukkig ook. Ik ben er ook trots op dat we een vrouwelijke drukker in ons midden hebben die ‘begeistert’ is van het drukproces. Dit soort jonge mensen heb je nodig om een volgende stap te kunnen maken. Laat mij nu maar met klanten aan de tafel zitten om hun te adviseren over de ongekende mogelijkheden die wij als onderdeel van De Ecomediagroep kunnen bieden. We noemen dit de kracht van de combinatie!”

Wanneer is al dit moois te bewonderen?
Medio tweede kwartaal 2015 zijn we bezig met het organiseren van een evenement onder de naam ‘De toekomst van print communicatie’. Het evenement bestaat uit sprekers, workshops en demonstraties. Verder kunnen aanbieders van duurzame producten zich presenteren en zullen we bezoekers met elkaar in contact laten komen om kennis en ervaringen te kunnen delen. Begin 2015 zullen we hierover meer bekend maken.

 

0 COMENTS


COMMENTS ARE CLOSED