NAAR MENU

ECODRUKKERS ZET IN OP DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS

Ecodrukkers heeft in 2015 twee nieuwe drukpersen geïmplementeerd. Binnen de bestaande bezetting zullen hierdoor de nodige organisatorische veranderingen gaan plaatsvinden. De centrale vraag die we ons daarbij stellen is: hoe kunnen we het huidige personeelsbestand op een duurzame manier inzetten (gezond, gemotiveerd en productief), rekening houdend met de veranderende vraag in de markt.

In 2015 start Ecodrukkers een project dat gericht is op het verbeteren van efficiency en afstemming van de werkzaamheden op de “nieuwe” vraag. Dit project is mede gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fons (ESF).

esf-affiche-a3

0 COMENTS


COMMENTS ARE CLOSED