DUURZAAMHEIDSCRITERIA ECODRUKKERS

FSC

Elke Nederlander gebruikt jaarlijks meer dan tweehonderd kilo papier. Bijna een kwart van ons afval bestaat uit papier en karton. Veel papier gebruiken we slechts kort: denk aan velletjes met…
Lees meer…

IPA-VRIJ

IPA is een solvent (oplosmiddel) dat nog steeds door het grootste gedeelte van de Nederlandse grafische industrie wordt gebruikt. Het behoort tot de Vluchtige Organische Stoffen (VOS) met…
Lees meer…

BIO-INKT

Elke inkt is samengesteld uit een aantal grondstoffen; pigmenten, harsen, verdunners en hulpstoffen. Drukinkten bevatten al sinds lange tijd geen zware metalen meer zoals lood, arseen…
Lees meer…

CO2 NEUTRAAL

De CO2 footprint van drukwerk bestaat uit de volgende opbouw: 76% papier, 12,5% machinegebruik, transport 6%, platen 5% en inkt 0,5%. De CO2 emmissie van 1000 gram drukwerk is 1,9 ton…
Lees meer…

GROENE STROOM

Ecodrukkers maakt uitsluitend gebruik van 100% groene stroom van Nederlandse bodem en voldoen daarmee aan de hoge inkoopeisen van de overheid. Daarnaast neemt Ecodrukkers…
Lees meer…

SCHONE OFFSETPLATEN

Offset druk werkt op basis van offsetplaten. Dit zijn dunne aluminium platen waarop via fotografische weg beeld en tekst is aangebracht. De belichting geschiedt door middel van…
Lees meer…

GROEN TRANSPORT

In vroegere tijden werd eigen vervoer gezien als een belangrijk service-element naar de klant in de bedrijfsvoering. Ecodrukkers kwam er al snel achter dat aanzienlijke milieuwinsten…
Lees meer…

ECOPRINTED®

Het EcoPrinted® beeldmerk staat garant voor drukwerk dat gebaseerd is op negen duurzaamheidscriteria. Deze criteria in combinatie gehanteerd, staan bij Ecodrukkers garant…
Lees meer…

ELEKTRISCH RIJDEN

Ecodrukkers promoot het rijden in elektrische vervoersmiddelen. Geen fijnstof, geen roet, geen CO2 en geen lawaai. Van de lagere kosten worden we vrolijk, maar elektrisch rijden.
Lees meer…

DUURZAAM INKOPEN

De overheid zet concrete stappen naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame…
Lees meer…

14001 CERTIFICERING

Ecodrukkers beschikt over het ISO 14001 certificaat. Dit wordt op basis van strenge audits toegekend aan bedrijven die serieus en aantoonbaar werk maken van verduurzaming van…
Lees meer…