NAAR MENU

ZAKENDOEN NEXTGEN

Op 10 juni is het ‘Groene Brein Roots’ geïntroduceerd; een landelijk netwerk wat bestaande initiatieven rondom het MBO verbindt om de omslag van het onderwijs te versnellen zodat leerlingen voorbereid zijn op hun rol in de nieuwe economie. In dezelfde bijeenkomst is het boek ‘Zakendoen in de nieuwe economie NextGen’ gelanceerd, geschreven door Marga Hoek (directeur de Groen Zaak, voorzitter Het Groen Brein). Dit boek geeft het middelbaar beroepsonderwijs handvatten om vanuit de beroepspraktijk invulling te geven aan de nieuwe economie.

Het boek is gemaakt op basis van de principes van de nieuwe economie. De inhoud is tot stand gekomen doordat velen hebben meegeschreven via crowd sourcing. Naast de schrijvers hebben ook studenten, onderwijzers en kennisinstellingen hun bijdrage geleverd. Naast een boek zijn er ook een e-book en andere digitale leermiddelen beschikbaar.

Ecodrukkers heeft het boek geproduceerd met een nieuw energiezuinig productieapparaat, met bio-inkten op plantaardige basis, zonder schadelijke oplosmiddelen, en geheel klimaatneutraal. Tevens hebben we gebruik gemaakt van een mooie nieuwe innovatie in papier.

In de papierindustrie zijn reeds grote stappen gemaakt als we het hebben over het recyclen ervan. In Nederland wordt veel oud papier ingezameld. Elke papiervezel wordt wel 7x recycled, maar is uiteindelijk niet meer te gebruiken. Wat minder bekend is, is het upcyclen van materialen. In dit boek is gebruik gemaakt van loof van tomatenplanten. Gewoonlijk wordt dit na de oogst ingezet als compost of verbrand. Dat is zonde want op deze manier zijn deze restmaterialen niet optimaal te gebruiken. Onze partner Schut Papier heeft samen met andere ondernemers, overheid, onderzoekers en het onderwijs gezocht naar een toepassing van dit restproduct. De sappen kunnen worden gebruikt als natuurlijke bestrijdingsmiddelen en de vezels worden ingezet voor het maken van papier. Een mooi voorbeeld van upcycling; het restmateriaal wordt weer gebruikt voor een nieuwe productiecyclus.

Omdat er in de wereld een chronisch tekort is aan grondstoffen is het noodzakelijk dat we alternatieve grondstoffen voor papier blijven zoeken. Als deze voort kunnen komen uit andere afvalstromen is dat dubbele winst.

Voor deze uitgave is het papier exact op maat gemaakt waardoor verspilling voorkomen wordt en een bijkomend voordeel is dat het papier dicht bij huis, in Nederland, geproduceerd is; dat scheelt transport en dus CO2 uitstoot.

0 COMENTS


COMMENTS ARE CLOSED